Werkgeluk: meer dan een glimlach op het werk

by | Werkgeluk

Wat betekent (werk)geluk voor jou?

Is het een voortdurende staat van euforie, een permanent stralende glimlach van ‘s ochtends tot ‘s avonds?

Waarschijnlijk niet. Maar is dat een noodzakelijke voorwaarde voor werkgeluk?

Afgelopen week, midden in de Week van het Werkgeluk, struikelden we over een column in De Tijd getiteld “Weg met het begrip ‘werkgeluk‘.” Maar is “weg ermee” wel echt de oplossing in een tijd waarin alle cijfers aangeven dat het niet goed gaat met onze werknemers?

Voor ons is aandacht voor werkgeluk onmisbaar in een bedrijfscultuur en HR-strategie. Het probleem is niet zozeer de term zelf, maar eerder de manier waarop we deze invullen. Verwachten we niet té veel van dit beladen en grootse werkgelukidee?

Definitie: ge·luk (het; o)

1 Gunstige loop van omstandigheden; = voorspoed: hij heeft altijd geluk boft altijd; van geluk mogen spreken veel geluk hebben; op goed geluk op de gok

2 Aangenaam gevoel van iem. die zich verheugt

Ja, soms zijn onze jobs zwaar, krijgen we te maken met uitdagingen of tegenslagen, voelen dagen ‘grijs’ aan of zijn we ‘druk druk druk’. Maar als je de juiste ondersteuning krijgt, je talenten en ambities kunt benutten en groeimogelijkheden hebt, dan kan er wel degelijk werkgeluk zijn, zelfs als het soms moeilijk is.

Misschien moeten we de term werkgeluk dus niet zomaar weggooien, maar net duidelijk definiëren wat werkgeluk nu écht betekent.

Werkgeluk bereik je als je een job doet die past bij jouw talenten en ambities, en als je werkomgeving je uitnodigt om de beste versie van jezelf te zijn, ongeacht de omstandigheden. Dit betekent dat werkgeluk niet afhangt van ‘instant gratification,’ maar eerder van duurzaamheid, de juiste omstandigheden en veerkracht.

Maar hoe kun je als werkgever het werkgeluk van je medewerkers bevorderen?

Het begint met een duidelijke visie op elk van de 7 pijlers van Wellbeing. Bovendien moet je deze visie delen met je medewerkers en kandidaten, en open blijven staan voor gesprekken over alle aspecten van werkgeluk. Luister naar je teamleden door tevredenheid en engagement regelmatig te meten en ga vooral ook aan de slag met de resultaten. Ondersteun en waardeer je medewerkers, want zij zijn de sleutel tot het succes van je organisatie.

Individueel kunnen (en moeten) we ook bijdragen aan ons eigen werkgeluk. Kies een werkgever wiens visie op de 7 pijlers bij jou past en zoek een functie die jouw sterktes en ambities aanspreekt. Durf in gesprek te gaan met collega’s en leidinggevenden wanneer het even minder gaat, want samen kunnen we oplossingen vinden.

“De makkelijkste manier om geluk te vergroten, is de controle over je tijdsgebruik. Kun je meer tijd vinden voor de dingen die je graag doet?”

Dit is in feite wat we van bedrijven vragen: een context creëren waarin iedereen zoveel mogelijk kan doen wat ze graag doen of wat nuttig is. Op die manier kunnen we zelf zorgen voor ons werkgeluk.


We take care of your business by taking care of your people
Wil je het unieke karakter van je organisatie bewaren en tegelijkertijd het fundament waar je op bouwt – je medewerkers – verder verstevigen? The Circle of Wellbeing activeert jouw organisatie om succesvol en future-proof te zijn via geëngageerde medewerkers die werkgeluk uitstralen. Wij ondersteunen jouw organisatie bij het opzetten van een welzijnsbeleid dat naadloos aansluit op je bredere HR en business strategie.