4 mythes over leiderschap die je niet meer moet geloven

door | Leiderschap

Sterk leiderschap vormt de ruggengraat van een succesvolle organisatie. 

Leiders beïnvloeden niet alleen de bedrijfscultuur en het welzijn van medewerkers, maar ook de prestaties en het uiteindelijke succes van de organisatie als geheel. 

Er bestaan echter nog zo veel misvattingen over wat sterk leiderschap wel en niet is. In deze blogpost willen we enkele van deze mythes doorbreken en een duidelijker beeld scheppen van wat het nu écht betekent om een goede leider te zijn. 

Mythe 1: Je hebt een titel nodig om ‘leider’ te zijn

Er wordt wel eens gedacht dat alleen medewerkers met formele leiderschapstitels, zoals directeurs en managers, echte leiders zijn. Leiderschap is echter veel meer een mindset dan een positie. Je bent een leider als je de juiste attitude en mindset hebt, en je gedrag, communicatie en acties afstemt op de doelen en waarden van de organisatie. Inspireer en motiveer je anderen om hetzelfde te doen? Dan ben je een leider. 

Mythe 2: Er bestaat maar één soort leiderschap

Er is geen ‘one size fits all’. Effectief leiderschap hangt af van de omstandigheden, persoonlijke perspectieven en ervaring. Wat werkt in de ene situatie, werkt mogelijk niet in een andere. Wie voor de ene persoon een geweldige leider is, kan voor een ander helemaal niet werken. Leiderschap is persoonlijk en context-afhankelijk. Leiders moeten daarom flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan verschillende personen en omstandigheden om succesvol te zijn. 

Mythe 3: Leiderschap is aangeboren 

Er wordt vaak gedacht dat leiderschap een aangeboren eigenschap is die iemand van nature bezit. Leiderschap kan echter ontwikkeld en verbeterd worden met de juiste training, coaching en begeleiding.  

Mythe 5: Goede leiders zijn autoritair 

Nog te vaak worden extraverte en dominante medewerkers als leider aangeduid. In werkelijkheid zijn leiders die luisteren naar anderen, samenwerken en empathie tonen vaak veel effectiever. Het gaat niet om controle hebben over anderen, maar om het inspireren en motiveren van mensen om samen doelen te bereiken. 

Sterk leiderschap draagt niet alleen bij aan het welzijn van elk teamlid, maar het is ook een hoeksteen voor een sterke bedrijfscultuur en topresultaten. Onze gouden tip? Blijf kritisch voor stereotype overtuigingen en oude mythes en omarm een open mindset. Hierdoor creëer je een omgeving waar iedereen zich ondersteund voelt en tot bloei kan komen.

En onthoud: succes op alle niveaus, individueel en binnen de organisatie, begint bij empathisch, toegankelijk en persoonlijk leiderschap. En die skills kunnen we wel degelijk trainen en ontwikkelen.

We take care of your business by taking care of your people
Wil je het unieke karakter van je organisatie bewaren en tegelijkertijd het fundament waar je op bouwt – je medewerkers – verder verstevigen? The Circle of Wellbeing activeert jouw organisatie om succesvol en future-proof te zijn via geëngageerde medewerkers die werkgeluk uitstralen. Als one-stop welzijnspartner ondersteunen jouw organisatie bij het opzetten van een welzijnsbeleid en welzijnsinitiatieven die naadloos aansluiten op je bredere HR en business strategie.