We take care of your business by taking care of your people

Je organisatie, visie en team zijn uniek.

The Circle of Wellbeing activeert jouw organisatie om succesvol en future-proof te zijn via geëngageerde medewerkers die werkgeluk uitstralen.

Als expertes denken we mee, inspireren we en stippelen we proactief een positief en duurzaam beleid uit voor een mens- en toekomstgerichte organisatie.

Dit doen we via de 7 pijlers van wellbeing:

Bedrijfscultuur en –waarden

In sommige bedrijven kan 80% van de medewerkers de waarden niet eens benoemen. Ook voor de nieuwe generatie is ‘purpose’ een belangrijk aspect bij het kiezen van een werkplek. Zorg er daarom voor dat jouw bedrijfswaarden niet enkel in een kadertje aan de muur hangen. Een Wellbeing plan werkt alleen als het is afgestemd op de organisatie en bedrijfscultuur.

ABC van werkgeluk

Autonomie: We spreken vandaag over motiverend leiderschap gebaseerd op vertrouwen in plaats van op controle. Geef jouw medewerkers autonomie, maak duidelijke resultaatsafspraken en durf loslaten.

Betrokkenheid: investeren in verbondenheid is des te meer belangrijk in tijden van thuis- en hybride werken.

Competenties: het is cruciaal om de competenties van je medewerkers te kennen en ze gericht in te zetten. We spreken meer en meer over jobcrafting, waarbij de jobinhoud wordt aangepast aan de competenties van medewerker. Daarvoor moet je uiteraard hun talenten, passies en vaardigheden en behoeften kennen.

Mentaal welzijn

Ons mentaal welzijn verdient in deze stressvolle tijden terecht meer aandacht. Stress kan soms creativiteit en productiviteit stimuleren, maar te veel ervan verhoogt het risico op een burn-out. Hybride werken kan de grens tussen werk en privé doen vervagen en digitale tools veroorzaken meer en meer afleiding. Wij helpen jouw teams met het vinden van een gezonde balans.

Fysieke gezondheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarmee bedoelen we niet dat iedereen een marathon of de twintig kilometer van Brussel moet lopen. Het zit net in de kleine dingen. Bewegen in plaats van sporten, om zo iedere dag opnieuw actief te blijven. Zo zorgen we er ook voor dat iedereen aan zijn trekken komt en dat we ons niet enkel richten tot een klein groepje sportievelingen.

Positieve verbinding

Waak erover dat jouw medewerkers goed connecteren. Met elkaar en met het bedrijf. Diversiteit en inclusie staan hier meer dan ooit centraal. Door rekening te houden met de verschillen in achtergrond, persoonlijkheid, leeftijd, geslacht, geaardheid en geloofsovertuiging creëer je een vertrouwelijke omgeving. Ook generatiemanagement dient de nodige aandacht te krijgen. Babyboomers vragen nu eenmaal een andere aanpak dan Gen Z.

Groeiperspectieven

We kunnen het niet genoeg benadrukken: investeren in de ontwikkeling van je medewerkers loont. Faciliteer het levenslang leren en bied groeiperspectieven voor iedereen – in alle richtingen.

Sterk leiderschap

Geen welzijnsbeleid zonder leiderschap. People join companies but leave their boss, en dat klopt ook. Leidinggevenden zijn nog te vaak en te veel van hun tijd bezig met operationele taken, terwijl zij er net moeten voor zorgen om hun mensen te boeien en te laten bloeien en groeien.

Ann De Bisschop vertelt je meer over de 7 pijlers van welzijn

Met The Circle of Wellbeing kijken we niet alleen naar de mentale en fysieke gezondheid binnen je organisatie, maar zetten we ook in op je bedrijfscultuur, autonomie, betrokkenheid, competenties, positieve verbinding en groeiperspectieven. Ann, met haar jarenlange achtergrond in business, heeft ook specifiek heel wat ervaring met onze laatste en zevende pijler, leiderschap, die cruciaal is voor het succes van je organisatie.