In 4 stappen naar een succesvolle cultuurtransformatie

door | Cultuur & waarden

Welzijn op het werk wordt steeds meer een prioriteit. Organisaties staan dus voor de uitdagende taak om niet alleen externe successen na te streven, maar ook intern een omgeving te creëren die het welzijn van elke medewerker ondersteunt.

De sleutel tot een duurzaam succesvolle organisatie ligt in de bedrijfscultuur en waarden. Deze elementen vormen niet alleen het morele kompas van de organisatie, maar zijn ook cruciaal voor het verankeren van Wellbeing als kernonderdeel van haar identiteit.

Een authentieke bedrijfscultuur, gericht op de medewerkers en hun werkgeluk, vereist meer dan alleen het implementeren van losstaande initiatieven of programma’s. Voor de meeste organisaties vergt het een diepgaande cultuurtransformatie, waarbij aandacht voor Wellbeing wordt geïntegreerd in elk aspect van de organisatie: van leiderschapsstijlen en besluitvormingsprocessen tot dagelijkse routines en werknemersinteracties.

Wanneer goed uitgevoerd, kan een cultuurtransformatie niet alleen de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers verbeteren, maar ook de algehele prestaties van je organisatie. En daarvoor is een diepgaande herziening van de waarden, normen en gedragspatronen die je organisatie vormgeven nodig. 

Hoe creëer je een werkomgeving die zowel extern succes als intern welzijn bevordert?

Wij helpen je stap voor stap op weg: 

  1. Start aan de top. De directie heeft de cruciale rol om ervoor te zorgen dat de waarden en cultuur stroken met de bedrijfsstrategie, visie en missie. Hun volledige steun en actieve betrokkenheid is cruciaal om zo’n cultuurtransformatie succesvol te doorstaan. 
  1. Krijg een duidelijk beeld van je huidige bedrijfscultuur. Je moet eerst weten waar je voor staat, voordat je kunt bepalen waar je naartoe wil. Wij gebruiken het model van Quinn & Cameron om de dominante cultuurtypen binnen de organisatie te identificeren, te begrijpen hoe deze de werkomgeving beïnvloeden en te bepalen welke aspecten welzijn bevorderen of juist belemmeren. 
  1. Definieer een heldere ‘TO BE’-visie die aansluit bij de unieke doelen en ambities op het vlak van Wellbeing. Zo krijg je een duidelijk beeld van de gewenste toekomstvisie. Dit is de leidraad voor de transformatie en helpt bij het identificeren van specifieke cultuuraspecten die ontwikkeld of getransformeerd moeten worden. 
  1. Nu begint het echte werk: met behulp van gerichte interventies en hefbomen, zoals waardeoefeningen en aanpassingen in leiderschapsstijlen of organisatiestructuren, werk je stap voor stap naar de gewenste cultuur toe. Dit proces is iteratief en adaptief, waarbij je voortdurend moet afstemmen op de veranderende behoeften van je medewerkers. 

We take care of your business by taking care of your people
Wil je het unieke karakter van je organisatie bewaren en tegelijkertijd het fundament waar je op bouwt – je medewerkers – verder verstevigen? The Circle of Wellbeing activeert jouw organisatie om succesvol en future-proof te zijn via geëngageerde medewerkers die werkgeluk uitstralen. Als one-stop welzijnspartner ondersteunen jouw organisatie bij het opzetten van een welzijnsbeleid en welzijnsinitiatieven die naadloos aansluiten op je bredere HR en business strategie.