Trends in mentale gezondheid op het werk: AI, Generatie Z en de cruciale rol van managers

door | Trends

Calm publiceerde recent hun ‘2024 Voice of the market’ rapport waarin ze heel wat nieuwe research en data samenvatten omtrent hoe het gesteld is met onze mentale gezondheid op het werk. 

Wij lazen het rapport (dan hoef jij dat niet meer te doen) en delen enkele boeiende inzichten over AI, generatie Z en de rol van leidinggevenden. 

AI: the good and the bad 

Dankzij nieuwe technologieën en tools zijn we steeds efficiënter en productiever. Dit zorgt er echter ook voor dat onze work-life grenzen vervagen, we steeds meer “always on” zijn en heel wat extra stress en druk ervaren. 

  • 58% van de medewerkers geeft aan constant verbonden of beschikbaar te zijn. 
  • 46% werkt regelmatig buiten de werkuren. 
  • 32% is moe van steeds online te zijn voor het werk. 

En de komst van AI zal dit nog meer versterken:  

53% van de medewerkers zegt vaak of soms angstig te zijn omtrent de snelle veranderingen op het vlak van technologie en AI. Het zijn vooral Gen Z en Millenials die aangeven dat ze hiervan wakker liggen. Zij kennen de technologie het best én zullen hier ook nog het grootste deel van hun carrière mee moeten omgaan. 

En toch, elk nadeel heeft ook zijn voordeel: 

  • 57% van de medewerkers zegt dat AI hun meer vrije tijd zal geven. (Zolang we die ‘vrije tijd’ dan niet blijven opvullen met nóg een hogere workload?) 
  • 45% stelt dat AI hun job makkelijker zal maken. 

Het gaat niet goed met Generatie Z 

Generatie Z is de meest gestresseerde, eenzame en angstige generatie. Ze maken zich zorgen over hoe duur het leven is geworden, financiële instabiliteit en een te hoge werkdruk. Ze voelen zich alleen en ervaren meer onzekerheid in hun loopbaan dan andere generaties. 

Niet geheel onverwacht is het wel deze generatie die vecht voor veranderingen: ze hechten meer belang aan betere mental health benefits en ijveren voor meer ecologische initiatieven en flexibele werkuren.

Het is dus belangrijk dat we deze generatie voldoende ondersteunen, met bijvoorbeeld mentorprogramma’s en extra voordelen die hun mentale en financiële gezondheid ondersteunen. 

Managers zijn het probleem én de oplossing 

Een leidinggevende maakt of kraakt een employee experience. Een groot deel van de medewerkers (65%) geeft aan dat hun manager een grote invloed heeft op hun mentale gezondheid: een caring, ondersteunende manager kan de mentale gezondheid versterken, terwijl een stresserende manager een negatieve impact heeft.

De helft van de medewerkers geeft aan dat hun manager empathisch is, rekening houdt met emoties, regelmatig incheckt en work-life grenzen stelt. Een derde van alle medewerkers zou graag hebben dat hun manager dit (meer) doet. 

Wat houdt sommige managers dan tegen om deze gesprekken aan te gaan? 

37% is bang om iets verkeerd te zeggen, 33% is niet zeker hoe ze het thema moeten aanbrengen, en 32% zijn bang dat ze daarmee iemands privacy schenden. 

The way forward 

Het is duidelijk dat we met verschillende uitdagingen te maken hebben, en dat de oplossing dan ook geen one size fits all kan zijn. HR-teams en leidinggevenden zullen (nog meer) moeten investeren in opleidingen en communicatie omtrent AI-technologieën, we kunnen maar best op maat gemaakte programma’s en initiatieven lanceren om de jongste generatie te ondersteunen in hun uitdagingen en managers helpen om de juiste (gespreks)vaardigheden te creëren zodat ze een ondersteunende omgeving kunnen bieden voor hun teams. 

Alleen zo komen we samen, stap voor stap, tot een meer veerkrachtige, gezonde en geëngageerde werkplek.