Veerle Coffé

Durf keuzes te maken

Veerle Coffé

HR strategist & management consultant

Je kan het allicht al raden … mijn professionele passie ligt  in Human Resources in de brede zin van het woord. Ik ben niet voor niets het grootste deel van mijn carrière al actief in de HR dienstverlening, zowel in Operaties als Marketing en Sales. 

Als Management Consultant ben ik sinds een aantal jaren hoofdzakelijk actief in het verankeren van strategie in organisaties. Dit houdt onder andere in : vertalen van strategie naar beleid, doelstellingen, organisatie en processen voor de verschillende afdelingen, begeleiden van het verandertraject en actieve ondersteuning van de betrokken medewerkers. 

Kenmerkend voor mijn aanpak zijn een grote persoonlijke betrokkenheid, toewijding en actiegerichtheid. Zo kan ik maximaal toegevoegde waarde creëren, teams en talenten helpen ontwikkelen en ambitieuze resultaten neerzetten.          

Het is die passie en toewijding die ertoe hebben geleid dat ik mee mijn schouders heb gezet onder The Circle of Wellbeing. Zo wil ik actief bijdragen aan de uitbouw van toekomstgerichte organisaties die hun medewerkers centraal zetten, en zo individuele talenten én het bedrijf maximale kansen bieden op succes op lange termijn.     

We zorgen er met The Circle of Wellbeing voor dat wellbeing binnen jouw organisatie geen aaneenschakeling wordt van losse initiatieven, maar een verankerd en toekomstgericht beleid dat jouw bedrijf extra aantrekkelijk maakt.           

Ontdek meer over mij